• 021-66617719
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00
درپوش جوشی

درپوش جوشی

اتصاات پلی اتیلن
زانو 45 درجه جوشی

زانو 45 درجه جوشی

اتصاات پلی اتیلن
سه راهی مساوی جوشی

سه راهی مساوی جوشی

اتصاات پلی اتیلن
زانو 90 درجه جوشی

زانو 90 درجه جوشی

اتصاات پلی اتیلن
تبدیل جوشی

تبدیل جوشی

اتصاات پلی اتیلن
سه راهی تبدیل جوشی

سه راهی تبدیل جوشی

اتصاات پلی اتیلن