• 021-66617719
  • شنبه تا پنج شنبه : 9:00 - 17:00

اتصالات پیچی فشارقوی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اتصالات ماده پلی لتیلن ورابط پلیاتیلن و سه راهی پلی اتیلن واتصال نر پلی اتیلن

اتصالات ماده پلی لتیلن ورابط پلیاتیلن و سه راهی پلی اتیلن واتصال نر پلی اتیلن